Proces spadkobrania

Proces spadkobrania polega na uregulowaniu skutków prawnych dotyczących śmierci osoby fizycznej (spadkodawcy). Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia tj. nabycia spadku przez jego następców prawnych czyli spadkobierców. Powszechnie przyjmuje …

Witamy w Blogu Kancelarii Piątak

Serdecznie witamy w Blogu prowadzonym w ramach Kancelarii Prawno – Podatkowej Piątak i Wspólnicy spółka komandytowa. Świadczone przez nas usługi rozszerzyliśmy o cyklicznie wydawany Biuletyn kancelariapiatak.pl przekazywany współpracującym z Kancelarią …