Ryczałt z najmu prywatnego

Limit dwóch milionów euro przychodu a najem prywatny. Zgodnie z  art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne …

CIT estoński

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  0111-KDIB1-2.4010.445.2023.1.END z dnia 16 października 2023 roku Udzielenie Spółce nieoprocentowanej pożyczki, a co za tym idzie korzystanie przez Spółkę z kapitału pożyczki nieodpłatnie nie podlega …