Zakaz fotografowania miejsc publicznych

Podstawa prawna? Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.). Art.  616a.  1. Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania …