Udostępniania obrazu on line bez nagrywania obrazu.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że w opisywanym przypadku mamy do czynienia z informacjami anonimowymi. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dla części odbiorców obrazu wizerunek będzie możliwy do …

Zakaz fotografowania miejsc publicznych

Podstawa prawna? Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.). Art.  616a.  1. Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania …

Upublicznianie zdjęć i filmów a wykorzystywanie wizerunku

Kiedyś fotografowanie było czynnością niezwykle żmudną i skomplikowaną, zdjęcia wykonywał fotograf za pomocą wielu urządzeń, aby z mistrzowską dokładnością odwzorować na jednym zdjęciu ułamek otaczającej nas rzeczywistości. Teraz za pomocą …

Modelowe klauzule umowne w umowach powierzenia

W motywach do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 …