Procedura profilaktyki epidemicznej w zakładzie pracy

Procedura profilaktyki epidemicznej w zakładzie pracy Punktem wyjścia do przygotowania procedury jest zapoznanie się z Tymczasowym zaleceniem dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tymczasowe-zalecenia-dla-pracodawcow-w-zwiazku-z-koronawirusem-sars-cov-2. Nie ulega wątpliwości, …

Pomiar temperatury

Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą …

Praca zdalna

Pracodawca, decydując o możliwości wykorzystywania przez pracowników dokumentacji papierowej podczas pracy zdalnej musi: zapewnić ewidencjonowanie wydanych pracownikom dokumentów zawierających dane osobowe; zapewnić, że udostępnione dokumenty będą przechowywane przez pracownika przez okres …